INFRASTRUCTURE III
FUND OF FUNDS

VLC Infrastructure III is hét fund of funds voor beleggers in Nederland dat zich volledig richt op infrastructuur, een beleggingscategorie met onderscheidende kenmerken ten opzichte van andere categorieën.

Onze focus ligt op (duurzame) energie, transport en communicatie. VLC Infrastructure III streeft een gemiddeld jaarlijks nettorendement na van meer dan 10% (IRR), tegen een relatief behoudend risico.

VLC INFRASTRUCTURE III

Fondsomvang Final Close

€ 100 mln

Beoogd netto rendement

IRR > 10%

DEELNAME VANAF

€ 1 mln

Core+ / Value Add

7 infrastructuur- fondsen

WERELDWIJDE NORMVERDELING

60% Europa
30% N/Z-Amerika
10% Azië en Oceanië

FINAL CLOSE

2024
Maart

Infrastructuur is een beleggingscategorie die zich richt op lange termijnprojecten die een samenleving aan de gang houden. Ze zijn beperkt concurrentiegevoelig en hebben weinig last van economische schommelingen. Willem van Steenbergen

VIJF REDENEN OM TE BELEGGEN IN INFRASTRUCTUUR

Tot nu toe is het beleggen in infrastructuur veelal voorbehouden aan grote institutionele beleggers. Sinds kort kunnen nu ook kleinere institutionele beleggers, family offices én vermogende particuliere beleggers met Van Lawick Capital indirect investeren in infrastructuurfondsen via een participatie in VLC Infrastructure III. Waarom is dat zo interessant?

1

VOORZIENINGEN WAAR JE NIET BUITEN KUNT

Beleggen in infrastructuur is beleggen in bedrijven waar de gemeenschap iets aan heeft. Uw geld wordt geïnvesteerd in ontwikkelde landen, waar het gebruikt wordt om projecten van maatschappelijk nut te financieren. Het gaat vaak om voorzieningen die in onze optiek van essentieel belang zijn voor een samenleving en de mensen die erin wonen.

Door de groei van de wereldbevolking en de toenemende vraag naar energie is er steeds meer elektriciteit nodig. Naast wind- en zonneparken kunt u denken aan opslag en transport van energie en alternatieve brandstoffen, zoals LNG en waterstof. De toenemende roep om een schoner klimaat stimuleert de aanhoudende groei naar investeringen in duurzame energie.

Transport is een van de grotere sectoren binnen infrastructuur. Gedacht kan worden aan (tol-)wegen, veerboten, vliegvelden, maar ook aan spoorwegen en zeehavens. De transportsector kan profiteren van trends als de groei van de wereldbevolking, globalisering en het gebruik van investeringsprogramma’s dooroverheden.

Communicatie is een snelgroeiende sector. De communicatiesector verleent essentiële  diensten aan een samenleving. De toenemende data-vraag, ‘the  internet of things’, clouddiensten, datacentra en telecominfrastructuur zoals 5G zijn voorbeelden binnen de communicatiesector.

2

MEER SPREIDING IN UW PORTEFEUILLE

VLC Infrastructure III is een fund of funds. Dat betekent dat er belegd wordt in circa tien verschillende infrastructuurfondsen. Bij elkaar opgeteld nemen deze fondsen deel in ongeveer honderd onderliggende projecten en bedrijven waarmee geografische spreiding bewerkstelligd wordt. Hierdoor kan VLC Infrastructure III een goede toevoeging vormen aan uw beleggingsportefeuille.

3

Een relatief behoudend risicoprofiel

Door toenemende globalisering wordt er steeds meer geïnvesteerd in infrastructuur. Ook macrotrends, zoals vergrijzing, urbanisatie en technologische vooruitgang, zorgen voor een sterke toename van de vraag naar kapitaal. Beleggingen in infrastructuur zijn in beginsel minder gevoelig voor economische schommelingen en vaak worden de inkomsten gecorrigeerd voor inflatie. Dat zorgt voor een relatief behoudend risicoprofiel.

4

Beleggen in stabiele inkomsten

Infrastructuur is een beleggingscategorie die veelal gekenmerkt wordt door relatief stabiele kasstromen. De voorzieningen die worden aangelegd kennen een lange levensduur. De inkomsten die hieruit voortkomen worden veelal contractueel vastgelegd in meerjarige overeenkomsten met gerenommeerde tegenpartijen. Bovendien hebben de projecten doorgaans een monopolistisch karakter: naast een spoorlijn komt zelden een concurrerende spoorlijn. 

5

Een beoogd nettorendement van 10%

Het fonds streeft een gemiddeld jaarlijks nettorendement na van meer dan 10% (IRR) tegen een relatief behoudend risico. Er geldt voor de door ons geboden institutionele beleggingsmogelijkheid een betrekkelijk lage instapdrempel, zodat ook kleinere institutionele beleggers, family offices én vermogende particulieren toegang kunnen krijgen. U belegt in de aantrekkelijke beleggingscategorie infrastructuur, met de focus op (duurzame) energie, transport en communicatie.

We hebben niet alleen verstand van beleggen in infrastructuur; we hebben ook verstand van de onderliggende sectoren. We weten hoe het er reilt en zeilt. Daardoor kunnen we goed bepalen welke fondsen de beste kansen bieden. Marc Tesink

EXPERT IN INFRASTRUCTURELE BELEGGINGEN

Van Lawick Capital is de eerste Nederlandse fondsmanager die het voor beleggers mogelijk maakt om via een fund of funds te beleggen in uitsluitend infrastructuur. 

Meer weten over VLC Infrastructure III?

We vertellen u er graag alles over. Stuur een mail naar voor meer informatie of bel ons met uw vragen.