Onderzoek naar de interesse van stichtingen, verenigingen en family offices om te beleggen in infrastructuur

In de periode van februari tot mei 2024 heeft Bas de Haas, student van de Haagse Hogeschool in Den Haag, namens Van Lawick Capital onderzoek gedaan naar de bereidheid om te beleggen in infrastructuur. Dit onderzoek is uitgevoerd onder 131 stichtingen, verenigingen en family offices via een online questionnaire. Van Lawick Capital bedankt alle partijen voor de tijd die men genomen heeft om bij te dragen aan dit onderzoek. Voor alle ingevulde questionnaires is, per voorkeur van de respondent, een financiële bijdrage gegeven aan in totaal vijf goede doelen.

Korte samenvatting:

Het onderzoek naar de bereidheid om te beleggen in infrastructuur, uitgevoerd onder stichtingen, verenigingen en family offices, heeft de volgende inzichten opgeleverd:

  • Stichtingen en verenigingen en family offices hebben op dit moment een vergelijkbare allocatie naar real assets, beleggingen in activa zoals onroerend goed. Echter is de huidige allocatie naar infrastructuur voor stichtingen en verenigingen significant lager (11% vs. 27%);
  • Het reeds hebben van real assets in de beleggingsportefeuille heeft een positieve invloed op de interesse om te beleggen in infrastructuur;
  • Stichtingen en verenigingen tonen wel interesse in infrastructuurbeleggingen. Van de ondervraagde stichtingen en verenigingen staat 44% open om te beleggen in infrastructuur en is 33% bereid om te beleggen in infrastructuur via een fund-of-funds;
  • De link met duurzaamheid en de maatschappelijke bijdrage van infrastructuurbeleggingen worden respectievelijk met 43% en 29% door family offices erkend, door stichtingen en verenigingen nauwelijks. Slechts 25% van de stichtingen en verenigingen legt een positieve link tussen duurzaamheid en infrastructuurbeleggingen. De maatschappelijke bijdrage wordt helemaal niet onderschreven als voordeel van deze beleggingscategorie;
  • Family offices hebben over het algemeen een hogere allocatie naar infrastructuur, waarbij 64% openstaat voor infrastructuurbeleggingen en 36% via een fund-of-funds;
  • Stichtingen en verenigingen zien de lage correlatie met andere beleggingscategorieën als meest belangrijke karaktereigenschap van infrastructuur. Family offices waarderen de stabiele inkomsten en beoogd dividendrendement het meest;
  • De illiquiditeit van infrastructuurbeleggingen wordt overwegend nadelig beschouwd door 44% van de stichtingen en verenigingen en 89% van de family offices. Daarnaast wordt de looptijd van de investering door 64% van de family offices ook als nadelig ervaren. De beperkte kennis van beleggingscategorie wordt door 44% van de stichtingen en vereniging als belangrijkste hindernis gezien;
  • De kosten van de extra fee laag bij fund-of-fundsstructuren wordt nadelig ervaren door gemiddeld 54% van alle ondervraagde partijen. Daar staat tegenover dat 86% van de ondervraagden de toegang tot expertise van fund-of-fundsmanagers waardeert wanneer men naar infrastructuur alloceert via een fund-of-funds.