PERSBERICHT: NIEUW INFRASTRUCTUURFONDS VOOR VERMOGENDE PARTICULIERE BELEGGERS

Er is een nieuw Nederlands beleggingsfonds voor particuliere beleggers, dat zich volledig richt op de beleggingscategorie infrastructuur. De focus van het fonds ligt op de sectoren (duurzame) energie, transport en communicatie. De initiatiefnemer van het fonds, Van Lawick Capital, streeft naar een gemiddeld jaarlijks nettorendement van meer dan 10% (IRR). Tot nu toe is beleggen in infrastructuur veelal voorbehouden aan institutionele beleggers. Met het nieuwe fonds, VLC Infrastructure III, ligt de weg open voor particulieren. Waarom is dat interessant?

Beleggen in zaken van algemeen nut

Infrastructuur gaat over projecten waar de gemeenschap iets aan heeft. Wind- en zonneparken, spoorwegen en glasvezelnetwerken, om maar enkele voorbeelden te noemen, zijn essentieel voor het gaande houden van een samenleving en de mensen die erin wonen. Door toenemende globalisering, vergrijzing, urbanisatie en technologische vooruitgang neemt de vraag naar kapitaal voor infrastructuur toe. Hiermee ontstaan interessante beleggingsmogelijkheden. VLC Infrastructure III is een zogeheten fund of funds. Er wordt wereldwijd belegd in zes tot tien verschillende infrastructuurfondsen, die bij elkaar opgeteld deelnemen in zo’n honderd projecten. 

Relatief behoudend risicoprofiel

Infrastructurele projecten zijn beperkt concurrentiegevoelig en hebben betrekkelijk weinig last van economische schommelingen. Zij leveren stabiele en voorspelbare kasstromen op en de inkomsten worden veelal gecorrigeerd voor inflatie. Dat zorgt ervoor dat VLC Infrastructure III een relatief behoudend risicoprofiel kent.

Beoogd nettorendement van 10%

Het fonds streeft een gemiddeld jaarlijks nettorendement na van meer dan 10% (IRR) en kent een instapdrempel van € 1 miljoen. Hierdoor kunnen ook vermogende particulieren toegang krijgen tot de beleggingscategorie infrastructuur. Van Lawick Capital is bovendien thuis in de onderliggende sectoren. “We weten hoe het er reilt en zeilt,” zegt Marc Tesink, Managing Partner bij Van Lawick Capital. “Daardoor kunnen we goed bepalen welke fondsen de beste kansen bieden.”