Principle Adverse Impacts Statement

Op grond van artikel 4 van de SFDR zijn wij verplicht om jaarlijks op onze website in een verklaring (de zogenaamde “Principle Adverse Impacts Statement”, hierna afgekort tot “PAI-statement”) informatie te verschaffen over welke gevolgen onze beleggingsbeslissingen hebben op duurzaamheidsfactoren.

De PAI-statement moet worden opgesteld op basis van een voorgeschreven, zeer gedetailleerd, model (klik hier om te downloaden).  

Wij zijn nog niet in staat om een PAI-statement op te stellen, omdat niet alle fondsen waarin wij beleggen een PAI-statement hebben afgegeven (omdat men daartoe niet verplicht is of omdat nog niet alle benodigde informatie beschikbaar is) en wij niet in staat zijn om de informatie waar het om gaat zelfstandig te vergaren. Daarom volstaan wij op dit moment met het vermelden van welke fondsen een PAI-statement voorhanden is en waar informatie over het duurzaamheidsbeleid van die fondsen te vinden is.

Klik hier om de PAI statements te bekijken.